Berita Dunia Islami Masa Kini Update Selalu

loading...
Saturday, 2 January 2016

Inilah 36 Balasan Untuk Yang Suka Berbuat Maksiat

Berita Islam Terkini - Dalam hidup ini, kita tidak dapat lepas dari yang namanya salah dan juga khilaf. tetapi bila kerap berbuat maksiat, itu lain cerita. Maksiat menggambarkan perbuatan yang sifatnya disengaja, sedangkan khilaf dan salah mungkin menggambarkan suatu yang tidak disengaja.

Berbuat takwa maupun maksiat mempunyai konsekuensi masing - masing buat para pelakunya. bila berbuat kebaikan atau takwa dapat mendatangkan pahala dan juga kemudahan dalam hidup di dunia, kemudian bagaimanakah dampak untuk orang yang melaksanakan maksiat selain berbuah dosa?

Syeikh Abdul fatah Abu Ghuddah melansir uraian Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyah dalam Al Jawab Al Kafi berkaitan tentang dampak kurang baik yang bakal diterima oleh orang yang melaksanakan maksiat. tidak tanggung - tanggung dalam uraian itu disebutkan terdapat 36 dampak yang bakal dialami oleh mereka yang senantiasa berbuat maksiat, entah itu yang besar ataupun yang kecil. Berikut adalah rinciannya.

Inilah 36 Balasan Untuk Yang Suka Berbuat Maksiat

1. Rejeki jadi seret

2. bakal terasa asing dengan Allah dan terasa asing dengan orang lain

3. seluruh urusannya bakal disempitkan

4. Hati dan juga mukanya akan nampak gelap

5. badan dan juga hatinya akan lemah serta gampang terombang ambing

6. amat susah buat mengerjakan kebaikan

7. Sia - sia sudah umurnya

8. Dosa yang diperbuat akan turun temurun sampai ke anak cucu

9. bakal susah untuk bertaubat karna lemahnya hati untuk dekat pada Allah

10. Merasakan maksiat jadi semacam kesenangan

11. hendak dihinakan di hadapan Allah

12. Menjadi orang yang berbahaya untuk manusia dan juga makhluk lainnya

13. bakal memperoleh kehinaan

14. benak dan juga akalnya rusak

15. Hatinya tidak teraliri kebaikan sedikit pun karna dosa yang mengendap

16. Mendapat laknat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

17. Tidak memperoleh doa dari Rasulullah dan juga Malaikat Allah

18. Siap - siap memperoleh siksa kubur

19. Menjadi orang yang suka berbuat kehancuran di bumi

20. Tidak mempunyai kerasa perasaan malu dan juga takut akan Allah

21. tiap perbuatannya bakal dijauhkan dari seluruh hal yang baik

22. Terhalang dirinya dari memperoleh pahala

23. Allah bakal melupakan dirinya dan juga membinasakannya

24. sudah sirna nikmat dalam diri berbentuk nikmat iman, ibadah dan juga hidup

25. bakal memperoleh malapetaka menjadi adzab dari Allah

26. Hatinya akan senantiasa ketakutan tanpa sebab

27. Hatinya akan gampang terombang ambing dimana disaat hatinya sudah hidup, maka akan dimatikan

28. sudah kehilangan mata hati

29. bakal senantiasa dibimbing hidupnya oleh syetan dan juga nafsu diri yang setiap saat mengajak pada keburukan dan juga kehidupan duniawi semata

30. Martabat dan juga harga pribadinya bakal dicabut

31. Julukan baik bakal berubah menjadi julukan yang buruk

32. Keberkahan akan sirna dalam hal rezeki, umur, ilmu ataupun amal

33. mempunyai watak berkhianat pada sesuatu yang dibutuhkannya

34. Akan didekati oleh setan dan juga dijauhi malaikat

35. Dalam hatinya bakal tersimpan kekejian, kemunafikan dan juga watak buruk

36. Hatinya bakal senantiasa bimbang, ragu dan juga penyakit hati yang membikinnya terpuruk

Jadi masih inginkah untuk berbuat maksiat secara terus menerus?

Ya Allah hilangkanlah kemauan diri ini untuk berbuat maksiat dan juga berikanlah kemampuan serta kemauan untuk senantiasa taat dan beribadah hanya kepadaMu.. Amiin

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Inilah 36 Balasan Untuk Yang Suka Berbuat Maksiat

0 komentar:

Post a Comment