Berita Dunia Islami Masa Kini Update Selalu

loading...
Saturday, 5 September 2015

Fakta Tentang Iblis Yang Wajib Anda Ketahui

Fakta Tentang Iblis Yang Wajib Anda Ketahui - Beriman terhadap yang ghaib adalah termasuk juga salah satu azas dari akidah Islam, bahkan juga ianya menjadi sifat yang pertama serta paling utama yang dimiliki oleh Allah S. W. T. Justeru itu, untuk tiap-tiap orang Muslim, mereka harus beriman pada yang ghaib, tanpa ada sedikitpun ada rasa sangsi. Dalam perkara ini Ibn Mas’ud menyampaikan : Yang dimaksudkan dengan yang ghaib itu adalah segala apapun yang ghaib dari kita serta perkara itu diberitahukan oleh Allah serta Rasul-Nya. Begitupun Iblis. Iblis termasuk juga makhluk ghaib yang harus kita imani, kerana banyak ayat-ayat Al-Qur’an serta Hadis Nabi yang menerangkan mengenai wujudnya. Meskipun Iblis itu enggak bisa dipandang dengan mata secara langsung, maka tidaklah bererti ia enggak ada. Karena berapa banyaknya suatu hal yang enggak bisa kita saksikan didunia ini, walau demikian benda itu ada. Angin umpamanya, kita enggak bisa melihatnya, namun hembusannya bisa kita rasakan. Begitupun roh yang disebut hakikat dari kehidupan kita, kita enggak bisa melihatnya dan enggak bisa memahami mengenai hakikatnya walau demikian kita tetap mempercayai wujudnya.

Fakta Tentang Iblis

Nah, pada tulisan Kali ini kita akan mengulas fakta tentang iblis, tepatnya pembasan berkenaan dengan sebagian realita yang terkait dengan Iblis, Berikut Rinciannya :
  • Rumah Setan/iblis yaitu kamar mandi. Dikarenakan demikian, kita enggak bisa berlama-lama dikamar mandi, dikarenakan bisa menyebabkan khawatir serta fitnah.
  • Majelis tempat perkumpulan iblis yaitu pasar serta sepanjang jalan. Dikarenakan pasar merupakan tempat jual beli yang enggak sedikit dipenuhi oleh tipuan hingga melenyapkan keberkahan, Seperti yang pernah disebutkan oleh rasulullah bahwa pasar yaitu seburuk-buruk tempat. Begitu juga dengan jalannya.
  • Makanan iblis yaitu makanan yang di waktu ingin dikonsumsi enggak di sebutkan nama Allah (Basmallah). Dikarenakan Iblis akan turut makan dengan orang yang enggak membaca Basmallah ketika akan makan.
  • Minuman Kegemaran Iblis yaitu semua minuman yang memabukkan. Dikarenakan minuman memabukkan dapat melenyapkan akal sehat serta mengeraskan hati. Dan oleh karena itu Islam mengharamkannya.
  • Orang-orang yang menyeru atau memanggil iblis yaitu orang yang suka meniup seruling. Dikarenakan meniup seruling selain dapat melalaikan juga akan mengeraskan hati.
  • Qur’an iblis yaitu syair. Maksud syair di sini yaitu syair yang melalaikan serta enggak berguna sekalipun dan dapat mengeraskan hati, berefek pada malas atau berat untuk melaksanakan ibadah.
  • Kitab iblis yaitu Tato, Oleh karena itu tato diharamkan dalam Islam, argumen diharamkan lantaran orang yang bertato di anggap kufur nikmat, lantaran mengubah ciptaan. argumen ke-2 dikarenakan ada hadis rasulullah Saw, yakni : ““Allah SWT melaknat wanita yang menyambung rambutnya serta yang meminta disambungkan, wanita yang mentato serta yang meminta ditatokan. ” (HR. Bukhari no. 5933).
  • Hadits iblis yaitu perkataan dusta, oleh karena itu Iblis paling tertarik pada orang yang suka berdusta.
  • Tipu daya iblis yang terbesar yaitu wanita. Dikarenakan seperti yang sudah Rasulullah katakan kalau salah satu fitnah yang terbesar yang pernah ada didunia ini serta akan terus ada hingga kiamat yaitu Wanita.

Fakta Tentang Iblis

Selain itu, Iblis juga memiliki kerajaan yang cukup besar. Ada menteri-menteri, pemerintahan serta pejabat-pejabat. Iblis juga memiliki wakil-wakil, lima di antaranya yang mesti diwaspadai : 

* Yang pertama, menurut golongan Jin, bernama Tsabar. Dia senantiasa mendatangi orang yang lagi tengah kesulitan atau ditimpa musibah, baik kematian isteri, anak maupun golongan kerabat. Lalu dia memperlancar bisikannya serta menyebutkan permusuhannya pada Allah. Disampaikannya, lewat mulut orang yang ditimpa musibah itu, keluh-kesah dan caci-maki terhadap ketetapan Allah atas dirinya. 

* Yang ke-2, namanya adalah Dasim. Syaitan inilah yang senantiasa berupaya dengan sekuat tenaganya untuk mencerai-beraikan ikatan perkahwinan, membikin rasa tidak suka pada keduanya di kalangan suami-isteri, sehingga menjadi penceraian. Dia merupakan anak yang paling disayangi Iblis di wilayah kerajaannya yang cukup besar tersebut. 

* Yang ketiga, namanya adalah Al-A’war. Dia serta semua penghuni kerajaannya, yaitu pakar-pakar dalam hal membuat lebih mudah terjadinya perzinaan. Anak-anaknya menghiaskan indah bahagian bawah badan kaum hawa saat mereka keluar rumah, terutama kaum hawa zaman kini, benar-benar menggembirakan Iblis di kerajaan yang besar. Semua masalah yang menyangkut keruntuhan moral serta perzinahan punya urusan dengan petinggi besar mereka. 

* Yang ke empat, namanya adalah Maswath, ahli dalam membuat kebohongan-kebohongan besar maupun kecil. Bahkan juga kejahatan yang dia serta anak-anaknya kerjakan sampai pada tingkat dia menunjukkan diri berbentuk seorang yang duduk dalam suatu pertemuan yang disenggarakan oleh manusia, lalu menebarkan kebohongan yang pada gilirannya disebarkan juga oleh manusia ( ini umum terjadi di kalangan pejabat atau orang yang mempunyai kekuasaan). 

* Yang ke lima, namanya adalah Zalnabur. Syaitan yang satu ini berkeliaran di pasar-pasar di seluruh penjuru dunia. Merekalah yang mengakibatkan pertikaian, caci-maki, perselisihan serta bunuh-membunuh sesama manusia. 
Untuk menghindarinya hendaknya mengucapkan : “Aku berlindung pada Allah dari gangguan syaitan, (** Sebutkan namanya : Tsarbar/Dasim/Al-A’war/Maswath/Zalnabur) yang terkutuk, dan pengikut-pengikut serta anak-anaknya. Menurut buku Asy-Syibli meriwayatkan sebuah kisah dari Zaid bin Mujahid yang menyampaikan bahawa, “Iblis memiliki lima anak, yang masing-masing diserahkan urusan-urusan khusus. Lalu dia memberi nama masing-masing anaknya : Tsabar, Dasim, Al-A’war, Maswath serta Zalnabur. ”
Itulah Sebagian Fakta tentang Iblis. Mudah-mudahan enggak satupun dari kenyataan-fakta itu terdapat pada diri kita, dikarenakan bila ada, maka sungguh kita termasuk pada golongan-golongan yang merugi didunia serta akhirat. Dikarenakan nantinya di akhirat kita akan menemaninya. Semoga bermanfaat. Wallahua’alam.

Lihat juga: Ternyata di Sini Tempat Tinggal Jin di Bumi

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Fakta Tentang Iblis Yang Wajib Anda Ketahui

0 komentar:

Post a Comment