Berita Dunia Islami Masa Kini Update Selalu

loading...
Thursday, 11 September 2014

Tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa atau berzikir

Seseorang yang melakukan zikir seyogiyanya terlebih dahulu mengetahui dan memperhatikan waktu yang utama . Waktu- waktu yang sangat utama untutk berzikir , walaupun pada waktu yang lain kita diperbolehken untuk berzikir adalah sebagai berikut ;

Tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa atau berzikir

1. Sebelum matahari terbit di waktu pagi , setelah menunaikan shalat subuh .
 Firman Allah dalam surat Qaf ayat 39 : maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari

2. waktu petang , setelah menunaikan shalat ashar sebelum matahari terbenam .
Firman Allah dalam surat thaha ayat 130 : Dan bertasbih pulalah pada waktu - waktu dimalam hari dan pada waktu - waktu disiang hari , supaya kamu merasa senang

3. Setelah condrongnya matahari yakni sesudah mengerjakan shalat dhuhur .
Firman Allah dalam surat an nur ayat 36 - 37 : Bertasbihlah kepada Allah dimasji - masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namaNYA didalamnya , pada waktu pagi dan petang , laki - laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah , dan dari mendirikan sembahyang , dan dari membayar zakat

4. Ketika rembang matahari
 Firman Allah dalam surat ad dahr : Dan sebutlah nama tuhanmu diwaktu pagi dan petang dan sebagian malam , dan bersujudlah kepadanNYA seraya bertasbihlah pada malam yang panjang

5. Ketika bangun dari tidur dan ketika terbenamnya bintang .
Firman Allah dalam surat al mukmin ayat 55 : Dan bertasbihlah seraya memuji tuhanmu pada waktu petang dan pagi

6. Sesudah mengerjakan shalat fardhu .
Firman Allah dalam surat at thur ayat 48 : Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan tuhanmu , maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami , dan bertasbihlah dengan memuji tuhanmu ketika kamu bangun berdiri .

Selain dari waktu - waktu yang telah ditentukan untuk berzikir seperti diatas , tidak menutup kemungkinan ( maksudnya kita diperbolehkan ) untuk berzikir diluar waktu yang telah ditentukan .

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa atau berzikir

0 komentar:

Post a Comment